Ambasador Tomasz Orłowski przed parlamentarną komisją ds. Schengen - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Wiadomości

Kryzys migracyjny, granice Europy, bezpieczeństwo i Grupa Wyszehradzka to główne tematy omawiane przez ambasadora Tomasza Orłowskiego przed komisją ds. kontroli realizacji Układu z Schengen, działań Europolu oraz kwestii migracyjnych włoskiego parlamentu.

 

Kryzys migracyjny, granice Europy, bezpieczeństwo i Grupa Wyszehradzka to główne tematy omawiane przez ambasadora Tomasza Orłowskiego przed komisją ds. kontroli realizacji Układu z Schengen, działań Europolu oraz kwestii migracyjnych włoskiego parlamentu. Ambasador został wysłuchany przez komisję we wtorek 6 kwietnia w Palazzo San Macuto w Rzymie.

Wysłuchanie wpisuje się w cykl spotkań z ambasadorami, z którego zostanie sporządzony raport, mający pomóc w formułowaniu przez włoski rząd polityki zagranicznej w zakresie właściwym dla kompetencji komisji.

Odpowiadając na pytania deputowanych i senatorów ambasador Orłowski poruszył m.in. kwestie kryzysu migracyjnego, który jest wspólnym problemem całej Europy, stąd wymaga on wspólnych instrumentów zarządzania. - Polska od początku uznawała, że w celu zrozumienia, a następnie rozwiązywania kryzysu migracyjnego należy rozróżnić migrację legalną i nielegalną, a uchodźców od migrantów ekonomicznych – powiedział ambasador.

- Polska postrzega współpracę Schengen jako jeden z kluczowych filarów integracji europejskiej – oświadczył  szef rzymskiej placówki. - Z uwagi na naszą historię, możliwość swobodnego podróżowania po Europie jest dla nas niepodważalnym walorem – wyjaśnił i zwrócił uwagę, że w kwestii przyjmowania migrantów Polska chce być solidarna, ale na miarę własnych możliwości; jest gotowa przyjmować uchodźców, czyli osoby legalnie ubiegające się o prawo do azylu, jednak podstawą przy rozdzielaniu migrantów powinna być zasada dobrowolności, a nie z góry narzucone kwoty. - Problemem jest, że w Polsce nie ma odpowiedniej infrastruktury, centrów przyjęć dla migrantów – wyjaśnił ambasador.  Przykładem dobrej, dobrowolnej integracji w Polsce są Ukraińcy, których Polska przyjęła 1 mln oraz odległa kulturowo znaczna grupa Wietnamczyków – dodał.

Szef rzymskiej placówki odpowiadał ponadto na pytania dotyczące Grupy Wyszehradzkiej  i stanowiska Polski wobec Europejskiej straży granicznej.

 

(Fot. Anna Wawrzyniak/Ambasada RP w Rzymie)

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie