Żyć we Włoszech - Nasz Swiat
19
So, czerwiec

Konsulat Generalny RP w Mediolanie wraz z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie realizują projekt badawczy mający na celu ocenić sytuację obywateli polskich zamieszkujących na terenie Republiki Włoskiej z perspektywy 10 lat obecności Polski w UE.