Żyć we Włoszech - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Dzwoniąc na 803 164 - bezpłatną infolinię INPS (włoski Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i INAIL (Krajowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych) możesz uzyskać informacje również w języku polskim.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

Serwis jest całkowicie bezpłatny.

W INPS można uzyskać informacje między innymi na temat:

- rent i emerytur, 

- zasiłków i tymczasowych składek indywidualnych; 

- wysyłki dokumentów i zaświadczeń dla ubezpieczonych w INPS ( m.in. ekstrakt opłaconych składek, świadectwa emerytalne)

- zadłużenia

- rejestracja on-line pomocy domowych i opiekunek

- wniosków o zasiłek dla bezrobotnych

- statusu wniosków i wypłaty świadczeń

 

W INAIL można uzyskać informacje między innymi na temat:

- rent

- obowiązków pracodawców związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy, 

- motywacji i finansowania działań skierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa pracy

- ubezpieczenia domu.

(dw)