Żyć we Włoszech - Nasz Swiat
10
Śr, sierpień

„Homage to Stanisław Ignacy Witkiewicz. Photographies from the Collection of Stefan Okołowicz. Other Studies and Documents” – w dniach 18 października - 18 grudnia, organizowanych przez Trieste Studio Tommaseo, przy via del Monte 2\1 przez Trieste Contemporanea i ArtSpace,przy współpracy KG Mediolan.
 

Trieste Studio Tommaseo, via del Monte 2\1. Wstęp wolny, od poniedziałku do soboty: 17 > 20, www.triestecontemporanea.it

info(at)triestecontemporanea.it/+39040 639187

Kuratorem całości jest  Gabriela Cardazzo, udział biorą: artyści, krytycy historii sztuki i teatru z uczelni i Instytutów Sztuki, muzeów z Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. Na otwarcie 18 października przewidziane są m.in: wystawa fotograficzna ze zbiorów Stefana Okołowicza, konferencja wraz z projekcją nigdy nie prezentowanego dotąd filmu Eleny de Varda „Witkiewicz and Ingarden. A philosophycal friendship” - wywiadu z  synami Romana Ingardena o niezwykłej przyjaźni  między filozofem i artystą, której to świadectwem jest bogata kolekcja obrazów i korespondencji Witkacego. 

 Informacja pochodzi z oficjalnej strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

www.mediolan.msz.gov.pl

Z opublikowanego w październiku 2013 r. opracowania Banku Światowego: „Poland's New Golden Age. Shifting from Europe's Periphery to Its Center” wynika, że ostatnie 20-lecie było najlepsze w historii polskiej gospodarki.

Od 1989 roku polska gospodarka rosła szybciej niż jakakolwiek inna w Europie i była jedną z najlepiej rozwijających się wśród państw o podobnym poziomie rozwoju na świecie.
 
W tej chwili Polska jest największą z post-socjalistycznych europejskich gospodarek i szóstą z największych w Unii Europejskiej.
 
W 2013 roku Polska osiągnęła poziom dochodu, jakości życia i satysfakcji mieszkańców większy niż kiedykolwiek wcześniej. W tym roku produkt krajowy brutto per capita (na osobę)  wyniesie 62 procent osiąganego przez wysokorozwinięte kraje zachodniej Europy. Jeszcze w 1992 r. ten współczynnik wynosił poniżej 30 procent. Pomiędzy 1995, a 2012 rokiem produkt krajowy brutto per capita prawie się potroił – w 1995 r. wynosił 7,300 $, by w 2012 r. osiągnąć wartość 21,000 $. Prognozy przewidują, że przynajmniej do 2030 roku będziemy obserwować wzrost PKB per capita w Polsce i że powinien wtedy osiągnąć poziom 80 procent wartości krajów zachodniej Europy. Efektem będzie przesunięcie się Polski do europejskiego gospodarczego centrum.

Autor zwraca uwagę, że polski model wzrostu gospodarczego mógłby służyć za wzór dla innych krajów w regionie i wschodzących rynków pozaeuropejskich.


Opracowanie to przybliża historię polskiej gospodarki od XVI wieku. W założeniu ma wypełnić luki w wiedzy na temat historii polskiej gospodarki, dostarczyć nową historyczną perspektywę do trwającej debaty na temat ekonomicznej przyszłości Polski oraz pozwolić na krytyczną analizę długoterminowych prognoz dla Polski.
 

Zapraszamy do lektury całego opracowania:

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18347962/polands-new-golden-age-shifting-europes-periphery-center

Informacja pochodzi z oficjalnej strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

www.milano.msz.gov.pl

Z radością udostępniamy Państwu nową zakładkę strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, POLONIKA - Polak w pólnocnych Włoszech, na której zebraliśmy informacje oraz zdjęcia dokumentujące historię oraz ślady polskiej obecności na terenie północnych Włoch.
 

Układ zakładki jest następujący: otwiera ją krótka prezentacja projektu  po której następuje przedstawienie głównych wątków polskiej emigracji w północnych Włoszech. Poniżej znajdą Państwo alfabetyczną listę regionów pokrywającą się z zasięgiem mediolańskiego okręgu konsularnego (północne Włochy włącznie z regionem Emilia Romania). Klikając na poszczególne regiony, rozwiną Państwo alfabetycznie uporządkowane nazwy miejscowości, w których odnotowane zostały świadectwa polskiej obecności.

Opracowanie "Polonika - Polak w północnych Włoszech" dostępne jest w zakładce "Polacy we Włoszech" lub można bezpośrednio do niego przejść klikając w poniższy baner lub  TUTAJ - Polonika - północne Włochy

Jak zaznaczyliśmy we wstępie, traktujemy zakładkę POLONIKA jako projekt otwarty, dlatego też zwracamy się do Państwa z apelem o rozpowszechnienie tej informacji w środowiskach polonijnych i wśród zainteresowanych tematyką stosunków polsko-włoskich oraz o przyłączenie się do akcji poszukiwania poloników. Uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji o Polakach przebywających na terenie północnych Włoch na przestrzeni dziejów oraz o pomnikach polskiej kultury. Zachęcamy do dzielenia się dokumentami, zdjęciami, wspomnieniami bądź odkryciami dokonanymi w archiwach i bibliotekach. Ufamy, że projekt ten pomoże przebywającym we Włoszech Polakom umacniać tożsamość narodową i budować poczucie, że obecność i działalność emigranta może twórczo kształtować rzeczywistość, w której żyje, a dla najmłodszej Polonii będzie uzupełnieniem lekcji historii.

Inforamcja pochodzi z oficjalnej strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

Konsulat Generalny RP w Mediolanie zaprasza na organizowane wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Dni Poradnictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkania odbędą się:

•    w Cesenie: 28 września 2013 r. (sobota), godz. 15.00, sala konferencyjna „Monty Banks”, n. 28, Centrum Wolontariatu AUSER, Corso Comandini 7

•    w Porcia (Pordenone): 29 września 2013 r. (niedziela), godz. 16.30, Oratorium im. Jana Pawła II, Parafia San Giorgio Martire, Diecezja Concordia-Pordenone, via Marconi 19

Na spotkaniach eksperci przedstawią problematykę ubezpieczeń społecznych (w szczególności emerytur, rent i zasiłków) z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej dla osób przebywających we Włoszech.

Będzie także możliwość uzyskania porady ekspertów w sprawie konkretnych problemów i indywidualnych sytuacji.

Ruszył pierwszy Międzynarodowy Konkurs Filmowy „Solidarity Shorts”! Konkurs skierowany jest do młodych twórców filmów amatorskich z całego świata, którym bliska jest idea solidarności. Zadaniem uczestników będzie nakręcenie etiudy filmowej, w której odpowiedzą na pytanie „Czym dla mnie jest dzisiaj idea solidarności?”.
 

Konkurs “Solidarity Shorts” organizowany jest przez Instytut Lecha Wałęsy przy współpracy z Fundacją Szkoły Wajdy i Gdyńską Szkołą Filmową. Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi z całego świata do wrażliwej refleksji nad stosunkami pomiędzy ludźmi i kulturami w dzisiejszych czasach. Dzięki konkursowi młode pokolenie ma szanse pokazać, co dziś znaczy dla niego idea solidarności, a zarazem zapoznać się z historią ruchu społecznego „Solidarność” w Polsce.

Do konkursu zgłaszać można krótki film-etiudę od 1 do 3 minut zrealizowany przez młodego twórcę-amatora w wieku od 18 do 30 lat z dowolnego zakątka świata. Twórcy nie mają żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o gatunek filmu, jak również o technikę nagrania, można używać telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych
 lub kamer filmowych.

Obywatele polscy mieszkający na stale we Włoszech mają obowiązek wymienić polskie prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.
 

WYMIANA POLSKICH PRAW JAZDY NA WŁOSKIE

Zgodnie z treścią art. 136-bis włoskiego Kodeksu drogowego (Codice Della Strada) prawo jazdy wydane w państwie członkowskim UE zrównane jest z odpowiadającym prawem jazdy wydanym we Włoszech. Kierowcy wyposażeni w prawa jazdy wydane w jednym z państw członkowskich UE zobowiązani są przestrzegać wszelkich przepisów oraz norm postępowania zawartych we włoskim Kodeksie drogowym.

Posiadacz prawa jazdy wydanego w Polsce na czas nieokreślony, zameldowany we Włoszech przez okres 2 lat (residenza normale) musi wymienić posiadane prawo jazdy.  Wymiana powinna nastąpić przed upływem 2 lat liczonych od dnia uzyskania przez osobę zameldowania we Włoszech.

Posiadacz prawa jazdy wydanego w Polsce na czas określony, zameldowany we Włoszech, winien wymienić prawo jazdy przed upływem roku od dnia uzyskania zameldowania.

Posiadacz ważnego prawa jazdy wydanego przez jedno z państw członkowskich, posiadający miejsce zameldowania we Włoszech, może ubiegać się duplikat posiadanego prawa jazdy, niezależnie czy zostało ono zgubione czy skradzione. Duplikat ten wystawiany jest przez włoski Urząd Motoryzacyjny  (Ufficio Motorizzazione Civile) – odpowiednik polskiego Wydziału Komunikacji.